Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar teikiant duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) reikia pridėti užsienio fizinio asmens paso kopiją?

Jeigu duomenys apie užsienio fizinį asmenį yra patvirtinti ir  asmenį sistema suranda, teikiant duomenis asmens dokumento kopijos įkelti nereikia ir sistema to nereikalauja. Jeigu sistema neranda užsienio asmens, reikia patikrinti, ar teisingai suvesti duomenys -  Įvesti naują asmenį reikia tik visiškai įsitikinus, kad asmens nėra sistemoje. Įvedus naują užsienio asmenį, sistema reikalaus pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Redaguota: 2022-02-08 12:38
Į viršų