Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokių teisinių formų juridiniai asmenys teikia duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) duomenis teikia:

Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus.

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija, žemės ūkio bendrovė, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija, individuali įmonė, Europos bendrovė, Europos kooperatinė bendrovė, Europos ekonominių interesų grupė, advokatų profesinė bendrija, privačių detektyvų bendrija, viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, bendrija, sodininkų bendrija, politinė partija, politinis komitetas, tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija, religinė bendruomenė ar bendrija, profesinė sąjunga ar jų susivienijimas, nuolatinė komercinio arbitražo institucija, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, šeimyna, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
Redaguota: 2023-03-10 08:18
Į viršų