Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kaip JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) pakeisti naudos gavėjo gyvenamąją vietą?

Pateiktuose naudos gavėjų sąrašuose pakeisti fizinio asmens gyvenamosios vietos negalima. Pasikeitus fizinio asmens gyvenmosios vietos adresui, turi būti pateiktas  naujas naudos gavėjų sąrašas.

Redaguota: 2024-04-04 11:38
Į viršų