Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kaip pateikti naudos gavėjų sąrašą į JANGIS, jei vienas iš naudos gavėjų miręs Lietuvos ar užsienio fizinis asmuo, o paveldėjimo dokumentų nėra?

Į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) yra galimybė pateikti informaciją apie mirusius asmenis, kol nėra pasibaigęs paveldėjimo  įteisėjimo procesas. Kai paaiškėja  paveldėtojas, Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) duomenis atnaujinti turite per 10 dienų.

Redaguota: 2024-04-03 09:07
Į viršų