Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kaip ištaisyti klaidingai pateiktus duomenis JADIS naudos gavėjų posistemėje (JANGIS)? Kokia forma pateikiamas prašymas?

 Jeigu buvo pateiktas klaidingas naudos gavėjų sąrašas, toks naudos gavėjų sąrašas turi būti anuliuotas, pateikiant atitinkamą prašymą sistemoje. Naudos gavėjų sąrašo anuliavimo prašymas patvirtinamas automatiniu būdu. Anuliavus naudos gavėjų sąrašą, reikia pateikti naują sąraša su teisingais duomenimis.
Redaguota: 2024-04-04 10:08
Į viršų