Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kaip ištaisyti klaidingai pateiktus duomenis JADIS naudos gavėjų posistemėje (JANGIS)? Kokia forma pateikiamas prašymas?

Duomenys taisomi pateikiant naują naudos gavėjų sąrašą. 
Redaguota: 2022-02-08 12:42
Į viršų