Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kas gali teikti duomenis Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui (STSR)?

Registro duomenų teikėjai yra:
  • įkeitimo sandorio šalys, informacinių technologijų priemonėmis sudariusios įkeitimo sandorį, jo pakeitimą, teikiančios pranešimus apie sudarytą, pakeistą ar baigtą įkeitimo sandorį, taip pat įkeitimo ar hipotekos sandorio šalys, teikiančios prašymus išregistruoti pasibaigusį įkeitimą ar hipoteką;
  •  kreditoriai, teikiantys įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimą, taip pat teikiantys Registrui duomenis Nuostatų 35 ir 36 punktuose nurodytais atvejais;
  • notarai, patvirtinę sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos sandorį, jo pakeitimus ar pabaigą, atlikę vykdomąjį įrašą, keitę jo duomenis ar jį panaikinę, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, jų pakeitimus ar pabaigą, taip pat gavę kreditorių prašymus dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos ar jų pakeitimų duomenų įrašymo Registre ir asmenų prašymus dėl duomenų perdavimo Registrui;
  •  teismai, priėmę sprendimus dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, įkeitimo ar hipotekos pakeitimus ar pabaigą;
  •  įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos, nustatę priverstinį įkeitimą ar priverstinę hipoteką, jų pakeitimus ar pabaigą (Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, mokesčių administratoriai);
  • antstoliai, surašę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju teikiantys pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku;
  •  pirkimo - pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarčių šalys.

Redaguota: 2023-07-25 09:39
Žymos:
Į viršų