Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kada gali būti atsisakyta Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) įregistruoti įkeitimą ir hipoteką?

Jeigu Registro duomenų teikėjo pateiktame pranešime ar prašyme nurodyti neišsamūs, neatitinkantys susijusio registro duomenų duomenys ir (ar) nepateikti Nuostatuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka Registro tvarkytojo nustatytų reikalavimų, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.
Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti įkeitimą ar hipoteką, įrašyti ar pakeisti jų duomenis, juos išregistruoti, padaryti ar panaikinti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, jeigu  pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą ar prašymą nustato, kad:
  1. pateiktas pranešimas ar prašymas dėl įregistruoto įkeitimo ar hipotekos įregistravimo, Registre jau įrašytų ar pakeistų duomenų tapataus įrašymo ar pakeitimo arba išregistruoto įkeitimo ar hipotekos išregistravimo, dėl Registre įrašytos žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą ar pakeitimo įrašymo, ar dėl žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą panaikinimo;
  2. Registro duomenų teikėjas per nurodytą 5 dienų terminą nepašalino nustatytų trūkumų;
  3. pranešimo ar prašymo trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą ar prašymą;
  4. pateiktas netinkamos rūšies pranešimas ar prašymas;
  5. nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už įkeitimo ar hipotekos įregistravimą, išregistravimą ar duomenų keitimą Registre;
Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti įkeitimą ar hipoteką, sudarytą informacinių technologijų priemonėmis, jeigu  pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą ar prašymą nustato, kad:
  1.     nurodyti tapatūs Registre jau įrašyti ar pakeisti įkeitimo ar hipotekos duomenys;
  2. nurodyti neteisingi duomenys ar nustatoma, kad nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už įkeitimo ar hipotekos įregistravimą, išregistravimą ar duomenų keitimą Registre.
 


Redaguota: 2022-01-04 10:43
Žymos:
Į viršų