Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kaip iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) gali būti išregistruoti įkeitimai ar hipotekos?

Notaras, patvirtinęs sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigą, arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pabaigą.
Notaras, nustatęs priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigą, teismas, įstatymų įgaliotas pareigūnas ar institucija, priėmę sprendimą dėl priverstinio įkeitimo ar priverstinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos nustatymo, teismo sprendimo įsiteisėjimo arba įstatymų įgalioto pareigūno ar institucijos sprendimo priėmimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo  ar hipotekos pabaigą.
Antstolis, kreditoriaus prašymu priverstinai realizavęs įkeitimu ar hipoteka įkeistą turtą arba įkeistą turtą perdavęs įkeitimo ar hipotekos kreditoriui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto ar turto pardavimo iš varžytynių akto, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui akto surašymo elektroniniu būdu dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pakeitimą arba pabaigą.
Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą).
Hipotekos sandorio šalys gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais (kai prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti hipotekos pabaigos patvirtinimą).

Redaguota: 2022-01-04 10:40
Žymos:
Į viršų