Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kaip Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) registruojamos sutartys?

Duomenis apie pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartis teikia viena iš sutarčių šalių. Į Registrą įrašomi Registro duomenų teikėjų – sutarčių šalių pateiktų pranešimų ar prašymų duomenys.
Registro tvarkytojas, gavęs pranešimą apie sudarytą pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį,   kuriame tinkamai nurodyti STSR nuostatų  nustatyti duomenys, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos įregistruoja atitinkamą sutartį, jeigu nenustato Nuostatų 68 punkte nurodytų aplinkybių.
Sutartis laikoma įregistruota, kai jos duomenys įrašomi į Registro duomenų bazę ir Registro objektui suteikiamas identifikavimo kodas.
Įregistravus sutartį, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įregistravimo dienos Registro duomenų teikėjui ir Registro duomenų teikėjo pranešime nurodytiems suinteresuotiems asmenims elektroniniu būdu pateikiamas pranešimas apie sutarties įregistravimą.
Redaguota: 2023-07-25 10:12
Žymos:
Į viršų