Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kada gali būti atsisakyta Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) įregistruoti sutartį?

Jeigu pateiktame pranešime apie sudarytą pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, sutarties pakeitimą arba sutarties pabaigą ar nutraukimą nurodyti ne visi  STSR nuostatų  nustatyti duomenys arba nurodyti duomenys yra klaidingi, netikslūs ar neišsamūs, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos  pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.
Registro tvarkytojas pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą atsisako įregistruoti pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartį, įrašyti ar pakeisti duomenis, išregistruoti sutartį, jeigu:
  1. Duomenų teikėjas per Nuostatų 68 punkte nurodytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų;
  2. Pateiktame naujame pranešime nurodyti duomenys yra neteisingi;
  3. Nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už sutarties įregistravimą ar duomenų keitimą Registre.

 

Redaguota: 2023-07-25 10:37
Žymos:
Į viršų