Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kas yra atsakingas už Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui (STSR) pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą?

Registro duomenų teikėjai yra atsakingi už Registrui pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Registro duomenų teikėjai turi teisę reikalauti iš Registro tvarkytojo, kad Registre įrašyti duomenys atitiktų jų pateiktuose pranešimuose, prašymuose ar informacinių technologijų priemonėmis sudarytuose įkeitimo sandoriuose nurodytus duomenis.


Redaguota: 2023-07-25 10:51
Žymos:
Į viršų