Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kaip teikiami Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) duomenys?

Registro duomenys teikiami:
  • teikiant Registro išrašus;
  • teikiant užsakomuosius Registro duomenų rinkinius.
Registro duomenys teikiami paštu, elektroniniu, automatiniu būdu, leidžiamosios kreipties būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.

Redaguota: 2023-07-25 10:44
Žymos:
Į viršų