Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Atsiskaičiau su kreditoriumi. Kaip išregistruoti įkeitimą ir hipoteką?

Įkeitimo sandorio šalys, pasibaigus įkeitimui, gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (kai prašymą išregistruoti pasibaigusį įkeitimą pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti įkeitimo pabaigos patvirtinimą).
Hipotekos sandorio šalys gali informacinių technologijų priemonėmis pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką, kai yra tinkamai įvykdytas skolinis įsipareigojimas arba hipoteka užtikrinta prievolė pasibaigia kitais hipotekos sandoryje ar įstatymuose nustatytais pagrindais (kai prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką pateikia skolininkas arba įkaito davėjas, kreditorius privalo pateikti hipotekos pabaigos patvirtinimą).
Kai sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigą patvirtina notaras arba teismas, priėmęs sprendimą dėl sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos pabaigos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įkeitimo ar hipotekos pabaigos patvirtinimo arba teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Registro tvarkytojui pateikia pranešimą apie įkeitimo ar hipotekos pabaigą.
 
 

Redaguota: 2022-01-04 10:06
Žymos:
Į viršų