Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas yra naudos gavėjas, apie kurį duomenis reikia pateikti naudos gavėjų sąraše, JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Svarbu: Pilna naudos gavėjo apibrėžtis pateikiama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) 2 straipsnio 14 dalyje.

Duomenų apie naudos gavėjus pateikimo tvarka, įskaitant privalomų pateikti duomenų apimtį, reglamentuojama Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose.
 

Pvz., fizinis asmuo yra naudos gavėjas juridiniame asmenyje, jei jis:
 

1. yra tiesioginis savininkas, t. y. kontroliuoja naudos gavėjų duomenis teikiantį juridinį asmenį, turėdamas jame daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių);

2. yra netiesioginis savininkas, t. y. kontroliuoja naudos gavėjų duomenis teikiantį juridinį asmenį per kitą (kitus) kontroliuojamą (kontroliuojamus) subjektus (juridinius asmenis, investicinius fondus), turinčius duomenis teikiančio juridinio asmens nuosavybės teisių;

3. kontroliuoja naudos gavėjų duomenis teikiantį juridinį asmenį kitais būdais, nebūdamas jo tiesioginiu ar netiesioginiu savininku. Kontrolės būdai gali būti:

    3.1. teisė priimti strateginio pobūdžio sprendimus ir (ar) kontroliuoti juridinį asmenį:

          - teisė paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius;

          - teisė patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;

          - teisė vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus;

    3.2. kiti būdai kontroliuoti juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius;

    3.3. galimybė naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos.

4. kontroliuoja duomenis teikiantį subjektą kitomis teisėmis (kai naudos gavėjai nenustatyti pagal 1–3 p.), t. y. kai šis fizinis asmuo yra:
    3.1. vadovas,
    3.2. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas,
    3.3. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys,
    3.4. kitas vyresnysis vadovas (asmuo prilyginamas įmonės vadovui ar valdybos pirmininkui, kuris užimtų pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu).


Redaguota: 2023-05-11 14:44
Į viršų