Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokiu būdu juridinio asmens kolegialus valdymo organas gali įgalioti fizinį asmenį teikti naudos gavėjų duomenis į JANGIS?

Tuo atveju, kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo ir  juridinio asmens vardu veikia valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas, nustatytos formos įgaliojimą reikia pateikti Registrų centro padalinyje (registruotis vizitui galite čia). Įgaliojimo suteikimo tvarką ir formą rasite čia

Redaguota: 2024-04-04 11:52
Į viršų