Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokiu būdu valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas gali įgalioti asmenį teikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS), kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo?

Tuo atveju, kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo ir  juridinio asmens vardu veikia valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas, nustatytos formos įgaliojimą reikia pateikti Registrų centro padalinyje (registruotis vizitui galite čia), kartu pateikiant valdybos ar kito kolegialaus organo sprendimą ar nutarimą dėl įgaliojimų suteikimo. Įgaliojimo suteikimo tvarką ir formą rasite čia (pasirenkama forma, kai nustatyta vienasmenio atstovavimo taisyklė).

Redaguota: 2022-02-09 08:24
Į viršų