Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Neturiu elektroninio parašo. Kaip pateikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) kitu būdu?

Kai asmuo, veikiantis juridinio asmens vardu, neturi elektroninio parašo, jis gali įgalioti teikti naudos gavėjų sąrašą kitą asmenį, turintį elektroninį parašą.

Įgaliojimų suteikimo tvarką ir įgaliojimo formą rasite nuorodoje. Dokumentą galima pateikti Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose (galite užsiregistruoti iš anksto) arba siųsti paštu. Jeigu popierinis dokumentas  siunčiamas paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Už įgaliojimo įregistravimą mokamas 7,26 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.
 

Redaguota: 2024-04-03 12:30
Į viršų