Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas galės gauti JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) duomenis nemokamai ir kada tokia galimybė atsiras?

(Ne)atlygintinumą už JADIS duomenis apie naudos gavėjus reguliuoja PPTFPĮ ir kiti teisės aktai.
Vadovaujantis JADIS nuostatų 38 punktu, JADIS duomenys apie naudos gavėjus neatlygintinai teikiami juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjams, kai JADIS tvarkomi duomenys apie juos, perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms,  teikiami valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti, teikiami žurnalistams Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nustatytomis sąlygomis.
 
Atkreipiame dėmesį, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus PPTFPĮ 252 straipsnio pakeitimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 12 ir 25(2) straipsnių pakeitimo įstatymu, JADIS kaupiama informacija apie naudos gavėjus visiems teisės aktų nustatytomis sąlygomis turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims.
Redaguota: 2023-03-10 08:34
Žymos:
Į viršų