Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas yra teiktini į JANGIS naudos gavėjai bendrijose ir asociacijose?

Vadovaujantis Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išaiškinimais, nustatant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų naudos gavėjus, siūloma atkreipti dėmesį į tai, pagal kokią atstovavimo juridiniam asmeniui taisyklę, įregistruotą Juridinių asmenų registre, veikia juridinis asmuo. Vienu atveju, tai gali būti vienasmenis atstovavimas (juridinio asmens vardu veikia vadovas (pirmininkas) arba valdyba), kitu - kiekybinis atstovavimas (juridinio asmens vardu veikia vadovas kartu su valdybos nariu ar keliais nariais). Jeigu Juridinių asmenų registre įregistruotas vienasmenis atstovavimas, naudos gavėju laikytinas bendrijos pirmininkas, jeigu kiekybinis atstovavimas - naudos gavėju laikytinas pirmininkas ir valdybos nariai.
Asociacijos turėtų vadovautis tokiomis taisyklėmis: jeigu asociacijoje yra ne daugiau trijų narių, tai naudos gavėjų sąraše pateikiami visi nariai kaip naudos gavėjai, nurodant vienodą balsų procentą. Jeigu asociacijoje yra daugiau nei trys nariai, tuomet nurodomi juridinį asmenį kitomis teisėmis kontroliuojantys vienasmenis valdymo organas ir (arba) visi kolegialaus valdymo organo nariai.
 
Redaguota: 2024-04-03 12:40
Į viršų