Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar juridiniams asmenims, kurie veiklos nevykdo, reikia pateikti naudos gavėjų sąrašą?

Pažymėtina, kad PPTFPĮ 12 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus). Pažymėtina, kad nei PPTFPĮ, nei kiti PPTF prevenciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių juridiniams asmenims, kurie nevykdo veiklos.
Redaguota: 2022-05-09 07:25
Žymos:
Į viršų