Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar juridiniams asmenims, kurie veiklos nevykdo, reikia pateikti naudos gavėjų sąrašą?

Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti ir įregistruoti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir (ne)vykdomos veiklos.
Redaguota: 2024-04-04 12:23
Į viršų