Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kokius dokumentus reikia pateikti apie užsienio juridinius asmenis pildant naudos gavėjų sąrašą JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Norint pridėti naują užsienio juridinį asmenį į JADIS naudos gavėjų posistemį pildant naudos gavėjų sąrašą, reikės nurodyti: juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimą, bei įregistravimo datą. Detalią informaciją galite rasti juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 16 punkte.
Redaguota: 2022-05-09 07:35
Žymos:
Į viršų