E-varžytinės, aukcionai

Kas yra dalyvio registravimo mokestis? (Aukcionai)

Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri yra neįskaitoma į turto pardavimo kainą ir negrąžinama. Aukciono organizatorius gali numatyti atvejus, kada dalyvio registracijos mokestis gali būti grąžinamas.

Redaguota: 2022-06-28 10:33
Žymos:
Į viršų