E-varžytinės, aukcionai

Kaip galiu dalyvauti aukcione kaip pirkėjas (nuomos konkurse kaip nuomininkas)?

Aukcionuose ir nuomos konkursuose gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Taip pat asmuo gali dalyvauti aukcionuose, nuomos konkursuose netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba.
Asmens registravimas vykdomas asmeniui prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.
Nepaisant to, kad turto realizavimo procedūros perkeltos į elektroninę erdvę, visi pageidaujantys įsigyti ar išsinuomoti turtą asmenys gali apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą turtą. Turto apžiūros data, vieta ir atsakingo asmens kontaktai yra nurodomi skelbime. Planuojant įsigyti / išsinuomoti objektą rekomenduojama susisiekti su varžytynių vykdytoju ar organizatoriumi dėl turto apžiūros ir pasikonsultuoti su atitinkamos srities specialistais.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse, turi registruotis į jį skelbime nurodytu registravimo laiku. Registracija yra atliekama organizatoriaus nustatytu konkrečiu laiku. Jeigu asmuo praleido registracijos laiką, dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse galimybės neturės. Registracijos metu asmuo turi nurodyti savo kontaktinius duomenis, susipažinti su dalyvavimo aukcione ar nuomos konkurse tvarka ir į organizatoriaus skelbime nurodytą sąskaitą sumokėti garantinį įnašą (nuomos konkurse – pradinį įnašą) ir dalyvio registravimo mokestį (jeigu dalyvio registravimo mokestis nurodomas). Organizatoriui patvirtinus asmens registraciją, asmuo tampa aukciono ar nuomos konkurso dalyviu.
Fizinis asmuo, prisijungęs interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikdamas savo atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.
Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su skelbime nurodytomis elektroninio aukciono ar nuomos konkurso sąlygomis bei organizavimo ir vykdymo tvarka, ir sutinka, kad Registrų centras ir organizatorius tvarkys jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo aukcione ar nuomos konkurse tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, registruodamasis į aukcioną ar nuomos konkursą, privalo pateikti (įkelti į sistemą) apmokėjimo dokumentų skaitmenines kopijas ir kitus organizatoriaus prašomus dokumentus. Informacija apie sąlygas yra pateikiama skelbime. Registruojantis į VĮ Turto banko organizuojamus aukcionus dalyviams papildomai yra suteikiama galimybė iš karto sistemoje sumokėti aukciono dalyviams taikomus mokesčius (garantinį įnašą ir registravimo mokestį) pasirinkus Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugą.
Mokėjimas įskaitomas iškart po mokėjimo operacijos patvirtinimo banke.

Turint klausimų, rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į organizatorių.

Pasibaigus registracijos į aukcioną ar nuomos konkursą laikui, atsakingi aukciono organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijos duomenis ir patvirtina arba atmeta registraciją.
Asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo.
Aukciono organizatoriui patvirtinus ar atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu. Registracijos būsenos statusą asmuo taip pat visada gali pasitikrinti prisijungęs prie sistemos.

Prasidėjus aukcionui ar nuomos konkursui dalyvis gali siūlyti kainą. Aukcionas ar nuomos konkursas vyksta didinant kainą. Kaina didinama automatiniu arba neautomatiniu (rankiniu) būdu. Dalyviai gali siūlyti tik didesnę kainą. Iki varžymosi pabaigos tas pats dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžymasis nėra apribojamas laiku, t. y. jei aukcione ar nuomos konkurse yra atliktas bent vienas kainos siūlymas, aukcionas ar nuomos konkursas pratęsiamas 5 minutėmis.

Labai svarbu pažymėti, kad dalyvis neturi teisės atšaukti sistemoje užfiksuoto kainos pasiūlymo. Teisės aktai galimybės ištaisyti suklydimą elektroninėse varžytynėse, aukcionuose ar nuomos konkursuose nenumato. Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, todėl dalyvis, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas asmuo, turi galimybę pasiūlyti savo kainą, atitinkančią jo tikrąją valią.

Laimėtoju tampa dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą.

Aukcionų, nuomos konkursų dalyvių skaičius nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali. Dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.
Redaguota: 2023-05-11 10:55
Žymos:
Į viršų