E-varžytinės, aukcionai

Kaip užsiregistruoti į aukcioną (nuomos konkursą) ir kokius dokumentus turiu pateikti?

Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 
SVARBUUžsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę asmenys.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
1 žingsnyje užpildoma informacija apie dalyvius ir atstovaujamus asmenis, jeigu tokie yra. Jeigu atstovaujami asmenys nenurodomi, tai reiškia, kad dalyvis atstovauja sau, ir laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas bus jis.
Jeigu yra nurodomas (-i) atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), tai reiškia, kad laimėjimo atveju įgyjamo turto savininkas (-i) bus jis (jie). Jei ne tik atstovaujamas (-i) asmuo (-enys), bet ir pats dalyvis bus įgyjamo turto savininkas, jis turi būti įtrauktas kaip atstovaujamas asmuo.
SVARBU. Būtina pagrįsti atstovavimo aukcione teisėtumą – prie atstovavimo pagrindo privaloma pridėti atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka (pridedamas failas turi būti PDF formato, ne didesnis nei 1000 KB).
2 žingsnyje privaloma patvirtinti, jog dalyvis perskaitė ir susipažino su valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarka.
SVARBU. Jei šis dokumentas nėra patvirtinamas, registracijos proceso užbaigti negalima.

3 žingsnyje:

     a) pridedami dalyvio registravimo mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (mokėjimas vykdomas ne sistemos priemonėmis, todėl dalyvis privalo išsaugoti mokėjimą patvirtinančius dokumentus ir pridėti juos registracijos metu, skyriuje „Apmokėjimo dokumentai“, galimi pridedamo failo formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS – dydis iki 10000 KB).
IŠIMTIS: VĮ Turto banko organizuojamuose aukcionuose dalyvis gali pasirinkti iš karto sistemoje sumokėti aukcione taikomus mokesčius (garantinį įnašą ir registravimo (jeigu taikomas)). Sisteminėmis priemonėmis mokėjimas atliekamas pasirinkus Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugą, spaudžiamas mygtukas „Tęsti“.

SVARBU. Mokėjimo pavedimo paskirtyje nurodyti konkretaus elektroninio aukciono numerį (nurodytas https://www.evarzytynes.lt/evs/ interneto svetainėje).

    b)  skyriuje „Dokumentai“ pridedamos papildomai privalomų pateikti dokumentų skaitmeninės kopijos ir patvirtinama, kad laimėjus aukcioną bus pateikti šių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (galimi pridedamų failų formatai: DOCX, XLSX, PDF, JPEG, JPG, PNG, ADOC, BDOC, DIGIDOC, DOC, XLS, PPS dydis iki 10000 KB):
I. Juridiniai asmenys / juridinio asmens statuso neturintys subjektai / jų filialai ar atstovybės:

1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
2. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
3. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
4. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
5. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
6. kitus elektroninio aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

II. Fiziniai asmenys:
1. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
2. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

3. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.
 
SVARBU. Galutinį 3 žingsnio mygtuką „Užbaigti registraciją“ spauskite tik visiškai įsitikinę, kad Jūsų pateikti duomenys yra įvesti teisingai, yra pridėti visi reikalingi dokumentai. Iki registracijos patvirtinimo, jeigu registracijos būsena yra „Nepatvirtinta“, leidžiama redaguoti dalyvio registracijos duomenis.
 
Atlikus registraciją, registracijos būsena tampa „Jūsų registracija yra priimta. Iki aukciono pradžios elektroniniu paštu gausite pranešimą apie registracijos patvirtinimą ar atmetimą.“. Naudotojas tampa aukciono dalyviu ir gali dalyvauti aukcione tik po to, kai jo registracija į aukcioną yra patvirtinta aukciono organizatoriaus – būsena pasikeičia į „Patvirtinta“.

Atsakingi aukciono organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijų į aukcioną duomenis po registracijai skirto laiko pabaigos ir patvirtina arba atmeta registraciją į aukcioną. Registracijos patvirtinimo atveju, pranešimas išsiunčiamas nurodytu el. paštu. Registracijos atmetimo atveju, nurodytu el. paštu, naudotojas gauna registracijos atmetimo priežastis, o dalyvio garantinis įnašas grąžinamas aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.
 
Redaguota: 2023-05-11 10:57
Žymos:
Į viršų