E-varžytinės, aukcionai

Kokie turėtų būti tolimesni asmens veiksmai laimėjus nekilnojamojo turto varžytynes (antstolio)?

Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu.
Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją. Turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui (Registrų centrui), kuris Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruoja juridinį faktą apie sudarytą turto pardavimo iš varžytynių aktą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą atlyginimą už juridinio fakto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas, iki turto pardavimo iš varžytynių aktas bus perduotas Registro tvarkytojui.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, įgytą varžytynėse, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Šiuo atveju – turto pardavimo iš varžytynių akto kopija.
Prašymų padavimo tvarką, registravimo paslaugų terminus ir įkainius rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2022-06-28 09:32
Žymos:
Į viršų