E-varžytinės, aukcionai

Ką reiškia varžytynių būsenos „Vykstančios“, „Baigtos“, „Atšauktos“, „Neįvykusios“, „Įvykusios“?

Būsena „Vykstančios“ – asmuo gali registruotis ir siūlyti savo kainą.
Būsena „Baigtos“ – kai sueina varžytynių pabaigos laikas ir yra nustatytas laimėtojas.
Būsena „Atšauktos“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – pasirašius turto pardavimo iš varžytynių aktą.

Redaguota: 2023-05-11 13:14
Žymos:
Į viršų