E-varžytinės, aukcionai

Kur sumokėti dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą? (Aukcionas)

Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
IŠIMTIS: VĮ Turto banko organizuojamuose aukcionuose dalyvis gali pasirinkti iš karto sistemoje sumokėti aukcione taikomus mokesčius (garantinį įnašą ir registravimo (jeigu taikomas)). Sisteminėmis priemonėmis mokėjimas atliekamas pasirinkus Neopay mokėjimo inicijavimo paslaugą, spaudžiamas mygtukas „Tęsti“.
Prieš mokėdami įsitikinkite, ar Jūsų mokama suma neviršija vienos operacijos limito. Jeigu viršija, kreipkitės į savo banką dėl limito padidinimo.

Redaguota: 2023-05-11 14:23
Žymos:
Į viršų