E-varžytinės, aukcionai

Kaip atsiskaitoma už aukcione įsigytą turtą?

Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime. Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.


Redaguota: 2023-05-11 14:26
Žymos:
Į viršų