Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ar filialai ir atstovybės turi teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.53 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo.

Užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų atstovybėms ir filialams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CK 1.21 straipsnio 1 dalis), Filialas nėra juridinis asmuo, todėl jam pagal PPTFPĮ 25 straipsnio 1 dalį nekyla prievolė teikti duomenis apie savo naudos gavėjus.

Redaguota: 2023-03-10 08:59
Žymos:
Į viršų