PLAIS

Kas grąžina 1,02 Eur PLAIS palaikymo mokestį, kai piniginių lėšų nurašymas buvo įvykdytas, tačiau vėliau paaiškėja, kad priverstinio išieškojimo teisę turinti institucija, anot skolininko, neteisėtai pateikė nurodymą nurašyti?

PLAIS veikia automatiškai ir vykdo nurodymų teikėjų pateiktus nurodymus. Jei piniginės lėšos iš skolininko sąskaitos buvo nurašytos dėl piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjo neteisėtų veiksmų, sistemos palaikymo mokestį skolininkui grąžina piniginių lėšų nurašymo nurodymo teikėjas (Teisingumo ministro 2015 m. liepos 15 d. įsakymas Nr.1R-193 Dėl PLAIS palaikymo mokesčio dydžio nustatymo ir PLAIS palaikymo mokesčio dydžio nurašymo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo su pakeitimais).
Redaguota: 2023-06-09 09:36
Žymos:
Į viršų