Įgaliojimų registras

Koks atlygis taikomas už elektroniniu būdu sudaromo įgaliojimo registravimą?

Įgaliojimo įregistravimas – 3,69 Eur.
Įgaliojimas išregistruojamas neatlygintinai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
Redaguota: 2023-09-11 09:00
Žymos:
Į viršų