Verslo klientai

Nusprendėme, kad nepratęsime duomenų teikimo sutarties, sudarytos su Registrų centru. Ką turėtume daryti?

Norint nutraukti sutartį, sudarytą su Registrų centru, reikėtų parašyti laisvos formos prašymą dėl sutarties nutraukimo. Prašyme reikėtų nurodyti fizinio ar juridinio asmens pavadinimą, kodą ir sutarties numerį. Prašymą su vadovo ar kito atsakingo asmens parašu reikėtų atsiųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
Redaguota: 2023-10-18 09:28
Žymos:
Į viršų