Verslo klientai

Ar užsienio juridiniai, fiziniai asmenys gali sudaryti duomenų teikimo sutartis su Registrų centru tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Lietuvos asmenys?

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Registro duomenys, registro informacija, registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos Sąjungos institucijoms, Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“
Redaguota: 2023-10-18 09:35
Žymos:
Į viršų