Juridinių asmenų registras

Klausimai bei atsakymai, kai per Registrų centro savitarnos sistemą steigiama uždaroji akcinė bendrovė ar užsienio juridinio asmens filialas ir steigėjai yra Europos Sąjungos piliečiai.

1. Kas gali būti steigėju steigiant uždarąją akcinę bendrovę?
Bendrovės steigėjais gali būti užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys.

2. Kokia kalba bus galimybė pildyti prašymą ir kokia kalba generuojami steigimo dokumentai užsieniečiams?
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba, sistemoje dokumentai (steigimo aktas ar sutartis, steigimo dokumentas, prašymo forma JAR-1E) generuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Pasirinkus prašymą pildyti lietuvių kalba, dokumentai generuojami tik lietuvių kalba. Įrašant užsienio šalių asmenvardžius ar pavadinimus, jie turi būti transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis, neverčiant jų į lietuvių kalbą.

3. Ar užsienio fiziniam asmeniui galima perleisti laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytą pavadinimą, kai užsienio fizinis asmuo prie Registrų centro savitarnos jungiasi per eiDas.
Tokios galimybės nėra.

4. Ar užsienio piliečiai galės pasirinkti tik Lietuvoje veikiančius bankus?
Steigiant uždarąją akcinę bendrovę kaupiamoji sąskaita galės būti atidaryta ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitoje ES šalyje veikiančiame banke, reikės pateikti sąskaitos atidarymą ir joje esančių lėšų pradiniam įnašui už akcijas faktus įrodančius dokumentus.

5. Ar pildant prašymą įregistruoti naują juridinį asmenį būtina užpildyti visus laukus.
Lauko "Veikla" pildyti nereikia, jį užpildys Juridinių asmenų registro tvarkytojas.

6. Ar buveinės adresas gali būti užsienyje?
Buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Kaip į sistemą rašomi užsienio šalių juridinių asmenų ar fizinių asmenų pavadinimai ir vardai, pavardės?
Įrašant užsienio šalių asmenvardžius ar pavadinimus, jie turi būti transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

8. Ar keliant privalomus dokumentus juos galima pasirašyti per savitarną?
Steigimo metu į Registrų centro savitarnos sistemą keliami privalomi dokumentai turi būti iš anksto pasirašyti elektroniniu parašu. Sistema patikrina, ar dokumentas tinkamai pasirašytas elektroniniu parašu ir nurodo dokumento būseną "Pasirašytas".

9. Ar pridedami dokumentai privalo būti sudaryti lietuvių kalba?
Jeigu dokumentai surašyti ne valstybine kalba, tame pačiame faile turi būti pridėti jų vertimai, pasirašyti vertėjo. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, asmens vardas ir pavardė transliteruojami į lotynų kalbos rašmenis ir pateikiamas asmens dokumento vertimas.

10. Kaip pasirašomas (suteikiamas) sutikimas dėl patalpų buveinei registruoti?
Jei Bendrovės duomenis ir dokumentus teikia atstovas, kuriam nuosavybės teise priklauso patalpos, registruotos Lietuvos Respublikoje, atskiro sutikimo nereikia. Sistema pati patikrins atpažins šį faktą. Patalpų savininko sutikimas bus sugeneruotas automatiškai ir pateiktas dokumentų sąraše, kurį reikės pasirašyti. Jeigu atstovas nėra patalpų, suteikiamų buveinei registruoti, savininkas arba patalpos jam priklauso bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise, turi būti pateiktas savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas buveinei registruoti: Registrų centro savitarnos sistemoje sugeneruotą sutikimą savininkas gali pasirašyti elektroniniu parašu savo asmeninėje paskyroje arba savitarnos sistemoje sugeneruotas sutikimas turi būti parsisiunčiamas, pateikiamas savininkui (-ams) pasirašyti elektroniniu parašu ir pasirašytas įkeliamas į Registrų centro savitarnos sistemos dokumentų sąrašą.

11. Vartotojo vadovą, kaip prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos, kokius veiksmus reikia atlikti pildant prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę ir šį prašymą pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, rasite čia.

12. Vartotojo vadovą, kaip prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos, kokius veiksmus reikia atlikti pildant prašymą įregistruoti užsienio juridinio asmens filialą  ir šį prašymą pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, rasite šioje nuorodoje.
 
Redaguota: 2024-03-06 09:41
Į viršų