Juridinių asmenų registras

Pateikus metinę finansinę atskaitomybę pastebėjome, kad yra klaidų. Kaip galima jas ištaisyti?

Juridinių asmenų registrui pateikti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai nėra tikslinami ar keičiami.
Po metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo paaiškėjusios klaidos taisomos Verslo apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Kai metinės finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis verslo apskaitos standartais, kaip apskaitoje turi būti registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami klaidų taisymo rezultatai, nurodo 7-asis verslo apskaitos standartas "Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas". Pagal minėto standarto 23 punkto nuostatas patvirtintos finansinės ataskaitos nėra tikslinamos.
Minėtą verslo apskaitos standartą ir jo taikymo metodines rekomendacijas rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje. Konsultacijų konkrečiais apskaitos standarto taikymo klausimais rekomenduojame kreiptis į minėtą tarnybą.

Atskirais atvejais (pvz., pridėti ne tie dokumentai, prirėti kitos įmonės dokumentai ar kt.) juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui gali pateikti motyvuotą prašymą panaikinti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktą metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei leisti pateikti finansinių ataskaitų rinkinį iš naujo.
Prašymą galima pateikti asmeniškai Registrų centro padaliniuose arba siųsti paštu (VĮ Registrų Centras, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, pridedama vadovo asmens dokumento kopija). Skenuotą ir elektroniniu parašu pasirašytą prašymą taip pat galite  siųsti el. paštu: info@registrucentras.lt 


 

Redaguota: 2023-11-30 12:58
Į viršų