Juridinių asmenų registras

Kokie reikalavimai taikomi pridedamiems prie metinės finansinės atskaitomybės dokumentams? Kokia dokumentų įkėlimo tvarka?

Kartu su užpildyta finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma teikiama PDF arba ADOC formato byla, kuri negali būti didesnė nei 21 MB. Jei yra teikiama auditoriaus išvada ir (arba) audito ataskaita, byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskiatų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose pateikia:
 
•Metinių finansinių ataskaitų rinkinį (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį) ar tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį - PDF, ADOC arba ASIC formatu.
 
•Metinį pranešimą (konsoliduotą metinį pranešimą) ar tarpinį pranešimą- PDF, ADOC arba ASIC formatu.
 
•Auditoriaus išvadą- PDF, ADOC arba ASIC formatu (reikalavimas auditoriaus išvados bylą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu- NETAIKOMA).
 
DĖMESIO! Metinių (metinių konsoliduotų) ar tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys yra privalomas ir turi būti teikiamas kartu su užpildyta nustatyto dydžio forma.
 
Juridiniai asmenys, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose, teikia:
 
• metinę informaciją - XHTML arba ZIP formato bylą.
 
•metinę konsoliduotąją informaciją- ZIP formato bylą.
 
•mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą)- XHTML arba PDF formato bylą.
 
•auditoriaus išvadą- tuo atveju, kai ji teikiama atskiru dokumentu- XHTML arba PDF formato bylą (reikalavimas auditoriaus išvados bylą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu- NETAIKOMA).
 
Pridedama byla negali būti didesnė nei 130 MB.

Dokumentai įkeliami eilės tvarka:
•spaudžiame mygtuką "Browse" ("Peržiūrėti") ir kompiuterio aplankale (kataloge) pasirenkame reikiamą bylą.
•byla pasirenkama du kartus spragtelėjus kairiuoju pelės klavišu arba paspaudus mygtuką „Open“. Pasirinkus bylą, spaudžiamas mygtukas "Įkelti".


Redaguota: 2023-11-30 16:55
Į viršų