Juridinių asmenų registras

Teikiant metinę finansinę atskaitomybę gaunami sistemos pranešimai ir įspėjimai. Kaip į juos reaguoti?


Ką reiškia įspėjimas- "Auditoriaus išvada turi būti pateikta! Nepateikus, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnį"
Tai įspėjimas, kad auditoriaus išvada turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu (jei auditas atliktas). Reikia grįžti į pildymo langą paspaudus "Grįžti" ir įkelti auditoriaus išvadą pažymint "varnele" pridedamą dokumentą (ar nurodyti jo lapų skaičių) ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas- teikimą tęsti toliau.
 
Ką reiškia įspėjimas- "Audito ataskaita turi būti pateikta"
Tai įspėjimas, kad auditoriaus ataskaita turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu (jei auditas atliktas). Reikia grįžti į pildymo langą paspaudus "Grįžti", įkelti auditoriaus ataskaitą pažymint "varnele" pridedamą dokumentą (ar nurodyti jo lapų skaičių) ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas- teikimą tęsti toliau.
 
Ką reiškia  įspėjimas – "Įsitikinkite, kad pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4str. nurodytus rodiklius pasirinkote tinkamą finansinių ataskaitų rinkinį"
Šis įspėjimas yra informacinio pobūdžio. Jei manoma, kad pasirinko tinkamą finansinių ataskaitų rinkinį, teikimą galimą tęsti. Jei ne - pasirinkti tinkamą rinkinį ir jį pildyti.
 
Ką reiškia įspėjimas- "Dėmesio!  Pagal įstatymus likviduojama VŠĮ, asociacija nerengia veiklos ataskaitos, LPF- metinio pranešimo. Jei VŠĮ, asociacija, LPF nėra likviduojami, veiklos ataskaita ar metinis pranešimas turi būti pateikti. Nepateikus, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnį"? 
Šis įspėjimas tik informacinio pobūdžio. Primenama, kad Juridinių asmenų registrui turi būti pateikta veiklos ataskaita arba metinis pranešimas.
 
Ką reiškia įspėjimas- "Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas ir juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys"
Šis įspėjimas yra informacinio pobūdžio. Primenama, kad Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas ir juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys.

Redaguota: 2023-12-01 10:47
Į viršų