Juridinių asmenų registras

Labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos teikia prašymus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, bet jų prašymus atmeta. Kodėl taip įvyksta?

Paraiška galimai atmetama dėl to, kad asociacijos, labdaros ir paramos fondai, bei viešosios įstaigos nėra pridėję metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. 

Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad įstatymų nustatytais atvejais Juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.

Finansinės atskaitomybės sudarymo ir teikimo klausimus reglamentuoja Asociacijų įstatymo 10-10straipsniai, Labdaros ir paramos fondų įstatymo 11-12 straipsniai, Viešųjų įstaigų įstatymo 11-12 straipsniai.

Redaguota: 2023-12-01 11:10
Į viršų