Miškų valstybės kadastras

Kas yra Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras, kokia jo paskirtis?

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras yra vienas pagrindinių valstybės kadastrų, apimantis duomenų apie Lietuvos miškus visumą, miškų nuosavybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę. Šiame kadastre kaupiami grafiniai ir aprašomieji duomenys apie visus Lietuvos miškus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir saugojimo režimo. Kadastras sudaromas sklypinės miškų inventorizacijos pagrindu. Kadastro objektas – miško žemės taksacinis sklypas. Kadastro objektų visuma sudaro visos šalies miško žemės plotą.
Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro paskirtis – registruoti miško žemės taksacinius sklypus, tvarkyti kadastro duomenis, kadastro informaciją, kadastrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas ir kadastro duomenis, kadastro informaciją, kadastrui pateiktų dokumentų kopijas teikti miško valdytojams, matininkams, nekilnojamojo turto vertintojams ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės registrams.
Redaguota: 2024-01-17 10:01
Žymos:
Į viršų