Miškų valstybės kadastras

Kaip užsisakyti duomenis iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro?

Miškų valstybės kadastro duomenys teikiami pagal vienkartinius prašymus ir sudarant duomenų teikimo sutartis.
Reikalingas pažymas ir Miškų valstybės kadastro išrašus galite užsisakyti prašymą pateikiant šiais būdais:
  • siunčiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt (siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu);
  • atvykus į artimiausią Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
  • siunčiant pasirašytą prašymą paštu adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.
Prašymo formą rasite pagal nuorodą DOCX.
Informaciją dėl duomenų gavimo, sudarius Miškų kadastro duomenų teikimo sutartį, ir dėl šios sutartie sudarymo rasite čia.

 

Redaguota: 2024-01-24 07:52
Žymos:
Į viršų