Gyventojų registras

Kas turi būti nurodyta fizinio asmens prašyme, norint gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą?

Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis;
  • duomenų naudojimo tikslas;
  • teisinis duomenų gavimo pagrindas;
  • pageidaujamas duomenų gavimo būdas.
Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą.

 
Redaguota: 2016-10-13 12:22
Į viršų