Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima išregistruoti žymą dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo šeimos turtui?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. 

Nekilnojamojo turto registre įregistruota žyma, dėl nekilnojamojo daikto priskyrimo šeimos turtui, gali būti išregistruota nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus prašymą ir dokumentus, patvirtinančius šeimos turto teisinio režimo pasibaigimą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalijimo ir nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, ar patvirtinantis šeimos turto teisinio režimo pabaigą dėl kitų priežasčių, galėtų būti tinkamu dokumentu žymos išregistravimui Nekilnojamojo turto registre.

Prašymas Nekilnojamojo turto registre išregistruoti žymą dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo šeimos turtui yra laisvos rašytinės formos. Prašymą galima pateikti asmeniškai bet kuriame  Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje, paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.
Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti žymos pasibaigimo faktą patvirtinantys dokumentai.
Jeigu prašymas paduodamas Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.
 
Prašymą galima pateikti ir prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Kaip pateikti prašymą išregistruoti juridinį faktą?
  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite Jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Šeimos turto išregistravimas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis ir pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite išregistruoti įregistruotą žymą.
  5. Pasirašykite prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
 
 

Redaguota: 2023-08-11 12:16
Į viršų