Gyventojų registras

Mirus asmeniui, reikėtų pataisyti duomenis. Kokius dokumentus reikia pateikti? Mirties liudijimas užsienietiškas, ar reikia padaryti vertimą ? Ar galima pateikti dokumentus nuskenavus, elektroniniu paštu?

Užsienio valstybėje po 1990 m. kovo 11 d. mirusio Lietuvos Respublikos (toliau – LR) piliečio ar užsieniečio, turinčio nuolatinę gyvenamąją vietą LR, mirtis įtraukiama į apskaitą jų gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje (toliau –CMĮ). Jeigu mirusysis neturėjo gyvenamosios vietos LR, mirtis įtraukiama į apskaitą paskutinės jo gyvenamosios vietos LR CMĮ arba Vilniaus miesto CMĮ. Kitais atvejais Gyventojų registre užsienio piliečio mirties data įvedama Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui gavus juridinio ar fizinio asmens prašymą, mirties liudijimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą. Dokumentai gali būti nuskenuoti ir pateikti elektroniniu paštu.
Redaguota: 2019-09-05 08:36
Į viršų