Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kokia tvarka yra teikiami Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys?

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras yra neviešas.

Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai, teismai, teisėtvarkos institucijos bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
Norėdami gauti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 
 
Prašymą galite pateikti šiais būdais:
  1. Bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.Prašymo forma užpildoma ir nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas vietoje (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo). Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. Atsiųsti paštu Registrų centrui.
Prašymo formą rasite čia.
Prie  prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis  (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo).
 
Asmens prašymas laikomas pateiktu, kai yra sumokėtas atlyginimas už registro duomenis ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.


Redaguota: 2017-08-25 08:49
Į viršų