Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kas turi teisę gauti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis?

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka registre kaupiamus duomenis turi teisę gauti:
 • antstoliai;
 • advokatai;
 • bankai;
 • draudimo bendrovės;
 • finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu;
 • Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • valstybės įmonė Registrų centras;
 • kredito įstaigos;
 • konsuliniai pareigūnai;
 • mokesčių administravimo institucijos;
 • notarai;
 • notarinius veiksmus turintys teisę atlikti asmenys ir asmenys, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje;
 • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • socialinės globos įstaigos;
 • sveikatos priežiūros įstaigos;
 • savivaldybių administracijos;
 • savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai;
 • Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • teismai;
 • teisėtvarkos institucijos;
 • Valstybės tarnybos departamentas;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos;
 • Vyriausioji rinkimų komisija;
 • žvalgybos institucijos;
 • Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
 • kiti Civiliniame kodekse nurodyti asmenys.
Redaguota: 2020-11-26 17:24
Į viršų