Turto arešto aktų registras

Kaip gauti Turto arešto aktų registro duomenis?

Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis. 

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu.
Prašymas užpildomas Registrų duomenų platinimo programoje, nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis  sumokamas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Registro išrašą galima atsiimti elektroniniu būdu arba asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje;
 
2. Bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Prašymo forma užpildoma ir nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas vietoje (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo). Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 
3. Atsiųsti paštu Registrų centrui (Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius).
Prašymo formą rasite čia.
Prie  prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis  (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo).
 

Asmens prašymas laikomas pateiktu, kai yra sumokėtas atlyginimas už registro duomenis ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.

Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 
• turto arešto akto identifikavimo kodą;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
• areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
Redaguota: 2022-05-05 13:40
Į viršų