Turto arešto aktų registras

Kokie yra Turto arešto aktų registro duomenų paieškos kriterijai?

Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 
  • turto arešto akto identifikavimo kodą;
  • skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
  • areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
  • skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
Redaguota: 2016-06-30 08:18
Į viršų