Turto arešto aktų registras

Kokie yra Turto arešto aktų registro duomenų paieškos kriterijai?

Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
 - turto arešto akto identifikavimo kodą;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
 - areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
 - skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 
Redaguota: 2023-05-16 07:48
Į viršų