Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kas turi teisę gauti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis, dokumentus ir informaciją neatlygintinai?

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:

1. Fiziniams asmenims, kai registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis 1 kartą per kalendorinius metus pagal prašymą. Paslaugą yra galimybė užsisakyti elektroninių paslaugų svetainėje Elektroniniai valdžios vartai.
2. Perduodami susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms pagal sutartis.
3. Teikiami mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.
 

 
Redaguota: 2019-06-13 06:29
Į viršų