Turto arešto aktų registras

Per kiek laiko įregistruojamas / išregistruojamas turto arešto aktas ar pakeičiami turto arešto akto duomenys?

Vadovaujantis Turto arešto aktų registro nuostatų 23, 29 punktais, turto arešto aktas įregistruojamas / išregistruojamas, duomenys pakeičiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo dokumentų (duomenų) gavimo Turto arešto aktų registre, išskyrus tuos atvejus, kai turto arešto aktą atsisakoma registruoti.
Redaguota: 2022-01-04 09:18
Į viršų