Turto arešto aktų registras

Ką daryti, jeigu Turo arešto aktų registre įrašyti klaidingi duomenys?

Nustačius, kad Turto arešto aktų registre nurodyti netikslūs, klaidingi ar neišsamūs duomenys, apie tai turi būti informuotas registro tvarkytojas – Registrų centras. Registro tvarkytojas, vadovaudamasis Turto arešto aktų registro nuostatų 53 punktu, privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir apie tai pranešti to reikalavusiam asmeniui.
Redaguota: 2022-01-04 09:22
Į viršų