Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Ar Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre yra saugomi duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais ar ribotai veiksniais, įregistruotais iki Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro veiklos pradžios?

Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.

Duomenys apie asmenis, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje, asmenis, kurių civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas, asmenis, sudariusius pagalbos priimant sprendimus sutartį, pagalbą priimant sprendimus teikiančius asmenis, sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus, ir asmenų pateiktus išankstinius nurodymus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre tvarkomi nuo 2016 m. sausio 1 d.
Redaguota: 2016-06-30 09:21
Į viršų